Ouder en kind

Social-media is een onderwerp dat zich uitstekend leent voor een gezellige en betrokken avond. Door middel van uitdagende quizjes en leuke werkvormen worden de vaders, moeders en kinderen uitgedaagd volop mee te doen in het gezamenlijke leerproces. Wanneer ouders en kinderen samen op school komen, kun je echt gezamenlijk werken aan bewust-zijn rond mediagebruik. De werkvormen zorgen ervoor dat ouders en kinderen in gesprek komen over games, apps en schermtijd. Hierdoor is het rendement van een ouder-kind avond hoger dan bij een reguliere ouderavond. De ouder-kind-trainingen kunnen 's middags of 's avonds plaatsvinden. We kiezen een tijdstip waarop de meeste ouders en kinderen aanwezig kunnen zijn. Iedereen mediawijs! Een social-media training is zeer geschikt voor ouders, kinderen en leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs in groep 7 en 8. Uiteraard is een meer traditionele ouderavond ook mogelijk!

https://www.ouderavondsocialmedia.nl/#jongeren