Kinderen hebben hun ouders wifi geen gezeur een oogje in het zeil vertrouwen gezond verstand vertrouwde volwassenen plezier the real life vertrouwen in zichzelf stroom een open deur gesprekjes nodig als ze online zijn!

Instagram
Schermtijd
Real life
Cyberpesten
WhatsApp
TikTok
Sexting
bereikbaar
Youtube

Ouderavond op locatie of online!

⌛️ Boek uw ouderavond op locatie of online ⌛️

Jongeren en ouderen verbinden zich steeds meer via digitale platformen met elkaar. De mogelijkheden van ICT hebben mensen dichter bij elkaar gebracht. Door producten als Facebook, WhatsApp, Snapchat en Pinterest kunnen we eenvoudig ons leven delen met anderen. Aan de andere kant zijn er ook problemen ontstaan door techniek. Denk aan cyberpesten, eenzaamheid en verslaving. Jongeren ervaren geen drempel in het gebruik van deze media. ‘Ouderen’ juist wel; zij schatten beter de risico’s in van moderne media. En dan zijn er nog criticasters die beweren dat al die ICT slecht is voor de ontwikkeling.

Tijdens de training ontdekken ouders en kinderen hoe media van invloed is op hun leven. En natuurlijk denken we met elkaar na over de mogelijkheden om de regie in eigen hand te nemen.

Image
Gijsbreght van Doorn

Mijn naam is Gijsbreght van Doorn; van oorsprong een onderwijsman. Ik heb jarenlang gewerkt in het regulier- en het speciaal onderwijs.

De laatste jaren werk ik met kinderen en scholen als interim schoolleider en IBér. Daarnaast help ik schoolbesturen met de implementatie van ICT in het onderwijs. Dit vul ik aan met het verzorgen van teamtrainingen en ouderavonden. Het is een mooi palet van elkaar aanvullende activiteiten.

Ik ben er trots op dat ik van 2018 tot 2020 lid was van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid bij Curriculum.nu. In die setting heb ik mijn kennis en ervaring mogen inzetten voor alle kinderen in Nederland.

Als ik zie dat op een avond voor ouders en kinderen goede gesprekken ontstaan; er wederzijds begrip is; vanuit contact en relatie de opvoeding vorm krijgt…..dan weet ik waar mijn werk werkelijk over gaat!

Bekijk hier onzeinspirerendegaveinformatievehandigeyoutube promo's!

Social-media is een onderwerp dat zich uitstekend leent voor een gezellige en betrokken
avond. Door middel van uitdagende quizjes en leuke werkvormen worden de vaders, moeders en kinderen uitgedaagd volop mee te doen in het gezamenlijke leerproces.

 Wanneer ouders en kinderen samen op school komen, kun je echt gezamenlijk werken aan bewust-zijn rond mediagebruik. De werkvormen zorgen ervoor dat ouders en kinderen in gesprek komen over games, apps en schermtijd. Hierdoor is het rendement van een ouder-kind avond hoger dan bij een reguliere ouderavond.
De ouder-kind-trainingen kunnen 's middags of 's avonds plaatsvinden. We kiezen een tijdstip waarop de meeste ouders en kinderen aanwezig kunnen zijn. Iedereen mediawijs!


 Een social-media training is zeer geschikt voor ouders, kinderen en leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs in groep 7 en 8.
Uiteraard is een meer traditionele ouderavond ook mogelijk!
Wat deelnemers zeggen...
Een goede ouderavond is maatwerk!
Neem contact met mij op voor een vrijblijvende offerte
appel & peer it