Wie ben ik

Mijn naam is Gijsbreght van Doorn; van oorsprong een onderwijsman. Ik heb jarenlang gewerkt in het regulier- en het speciaal onderwijs. De laatste jaren werk ik met kinderen en scholen als interim Intern Begeleider. Daarnaast help ik schoolbesturen met de implementatie van ICT in het onderwijs. Dit vul ik aan met het verzorgen van teamtrainingen en ouderavonden. Het is een mooi palet van elkaar aanvullende activiteiten. Ik ben er trots op dat ik van 2018 tot 2020 lid was van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid bij Curriculum.nu. In die setting heb ik mijn kennis en ervaring mogen inzetten voor alle kinderen in Nederland. Als ik zie dat op een avond voor ouders en kinderen goede gesprekken ontstaan; er wederzijds begrip is; vanuit contact en relatie de opvoeding vorm krijgt…..dan weet ik waar mijn werk werkelijk over gaat!

https://www.ouderavondsocialmedia.nl/#gijsbreght